Osservatori

Osservatorio Civile

osservatorio-civile@ordineavvocatimodena.it

Bodecchi Alessandra (avv.alessandra.bodecchi@gmail.com)
Delle Donne Sandra (sandra@studiolegaledelledonne.com)
Fabianelli Tiziana (fabianelli.tiziana@gmail.com)
Seidenari Giuseppe (giuseppe@studioseidenari.it)Osservatorio Fallimentare

osservatorio-fallimentare@ordineavvocatimodena.it

Bodecchi Alessandra (avv.alessandra.bodecchi@gmail.com)
Calandra Buonaura Carlo (carlo.calandrabuonaura@studiogaruti.eu)
Seidenari Giuseppe (giuseppe@studioseidenari.it)


Osservatorio Esecuzioni

osservatorio-esecuzioni@ordineavvocatimodena.it

Delle Donne Sandra (sandra@studiolegaledelledonne.com)
Landini Alessandra
(alessandra@landini.info)
Malagoli Ottavia (ottaviamalagoli@gmail.com)
Testi Debbia Laura (avv.lauradebbia@gmail.com)


Osservatorio Lavoro

osservatorio-lavoro@ordineavvocatimodena.it

Piubello Katia (piubellokatia@gmail.com)
Rossini Elisa (elisa.rossini@maniscalcoassociati.it)
Silingardi Stefania (s.silingardi@studiolegalelss.it)

		

Osservatorio Famiglia

commissionefamiglia@ordineavvocatimodena.it

Reatti Dolores (doloresreatti@studiolegalereatti.it)
Silingardi Stefania (s.silingardi@studiolegalelss.it)
Violi Andrea (avv.andrea.violi@gmail.com)
Panini Paola (panini@studiopanini.com)
Landini Alessandra (alessandra@landini.info)
		

Osservatorio A.D.S.

osservatorio-ads@ordineavvocatimodena.it

Coppi Cesare (coppi@legaleassociati.it)
Landini Alessandra (alessandra@landini.info)
Reatti Dolores (doloresreatti@studiolegalereatti.it)

Osservatorio Penale

osservatorio-penale@ordineavvocatimodena.it

Mariani Roberto (avv.roberto@studiorobertomariani.it)
Pastorelli Luca (luca@avvpastorelli.it)
Pellegrini Marco Augusto (avv.pellegrini@zaccariarotella.it)